Пошук
розширений

Начальник Головного управління юстиції

 


 

Керівництво
Структура управління
Структурні підрозділи управління
Управління державної виконавчої служби
Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби
Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти
Відділ нотаріату
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції
Відділ організаційного забезпечення, документування, контролю та звернень громадян
Відділ кадрової роботи та державної служби
Відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
Відділ матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
Сектор представництва інтересів держави в судах та забезпечення виконання міжнародних конвенцій і угод
Відділ державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об'єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації реєстраційної служби Головного управління юстиції
Відділ організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби
Сектор аналітики та статистики управління державної виконавчої служби
Відділ з питань банкрутства
Територіальні підрозділи
Територіальні установи та органи юстиції
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ
Державні закупівлі
Юридичний всеобуч
Вакансії
Контактна інформація
Єдиний Реєстр громадських формувань
Координаційна рада молодих юристів
Інформаційно-юридична газета "Правовий орієнтир"
Нотаріат
Державна виконавча служба: запитання-відповіді
Систематизація законодавства
Доступ до публічної інформації
До уваги об'єднань громадян
Плани роботи
Робота колегій Головного управління юстиції
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
Доступ до правосуддя
Кадрова робота та державна служба
Державна реєстрація нормативно-правових актів
Організаційні питання
Адміністративні послуги
Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Систематизація законодавства для юридичних служб
Запобігання проявам корупції
ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ ЖИТОМИРЩИНИ
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЇ
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру керівництва Головного управління юстиції у Житомирській області за 2013 рік
Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь
Безоплатна первинна правова допомога військовозобов'язаним, призваним на військову службу у зв'язку з мобілізацією, в добровільному порядку, резервістів
Основи соціального захисту інвалідів в Україні
Роз'яснення щодо організації роботи та оплати праці працівникам навчальних закладів, розташованих на території проведення АТО
Підтримай Українську армію: зателефонуй або надішли смс на номер 565, один дзвінок або смс – 5 грн. Важлива інформація
Правові засади
Екскурс в історію
Новини управління
Звернення громадян
Діяльність з питань банкрутства
Оголошення, анонси
Безоплатна правова допомога
Конкурс адвокатів для надання безоплатної правової допомоги
Урочиста реєстрація шлюбу
Громадська приймальня
"Гарячі" телефонні лінії
Архів новин
ПОПЕРЕДНІЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАПИС на прийом для подання документів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
ПОПЕРЕДІЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАПИС на прийом до відділів державної реєстрації актів цівільного стану реєстраційних служб Житомирської області
Запит на отримання публічної інформації у реєстраційній службі Головного управління у Житомирській області
Бюлетень Міністерства Юстиції
Офіційний вісник України
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ (НОВА РЕДАКЦІЯ)
Президентський кадровий резерв
Головна / Структура / Структура управління / Структурні підрозділи управління /

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції 

Начальник  - 

Залізнюк Валентин Валентинович  


Тел. (0412)-37-28-90

 

 

 

Основні завдання та функції відділу

1.                Загальні положення

1.1.      Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (далі – Відділ) є структурним підрозділом реєстраційної служби Головного управління юстиції у Житомирській області (далі – Головне управління юстиції) та реалізує повноваження Державної реєстраційної служби України (далі – Укрдержреєстру) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

1.2.      Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції.

1.3.      Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержреєстру, іншими актами законодавства, наказами Головного управління юстиції, Положенням про реєстраційну службу Головного управління юстиції, цим Положенням.

2.                Завдання і функції Відділу

2.1.      Основним завданням Відділу є:

2.1.1.         Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно;

2.1.2.         Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2.2.      Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.         Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.2.2.         Реалізує заходи з підвищення кваліфікації працівників реєстраційних служб міського, міськрайонних, районних управлінь юстиції (далі – територіальні управління юстиції) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.2.3.         Здійснює контроль за організацією роботи реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.2.4.         Забезпечує реєстраційні служби управлінь юстиції бланками та іншою документацією, які використовуються у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, готує для подачі Укрдержреєстру звіти щодо витрачання бланків та іншої документації.

2.2.5.         Вносить пропозиції начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції щодо удосконалення роботи реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.2.6.         Узагальнює практику застосування законодавства у сфері державної реєстрації прав, готує пропозиції щодо його вдосконалення, усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин             у ньому;

2.2.7.         Здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2.3.      Відділ з метою організації своєї діяльності:

2.3.1.        Приймає участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих Укрдержреєстром, а також організовує роботу у реєстраційній службі Головного управління юстиції щодо проведення навчальних заходів (семінари, лекції, тренінги, тощо) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводить стажування працівників у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.3.2.        За дорученням Укрдержреєстру проводить або бере участь у проведенні перевірок реєстраційних служб управлінь юстиції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.3.3.        Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

3.                Права Відділу

3.1.      Відділ має право:

3.1.1.         Залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

3.1.2.         Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу;

3.1.3.         Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

3.1.4.         Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

4.                Організація роботи Відділу

4.1.      Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво Відділом.

4.2.      Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції.

4.3.      На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки «Право» та стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше як    3 роки або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах           не менше 5 років.

Не може бути призначена на посаду начальника Відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

4.4.      Начальник Відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади в такому ж порядку, як і начальник Відділу.

4.5.      Начальник Відділу:

4.5.1.         Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед начальником реєстраційної служби Головного управління юстиції;

4.5.2.         Вносить на розгляд начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

4.5.3.         Забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, наказів Головного управління юстиції;

4.5.4.         Звітує перед начальником реєстраційної служби Головного управління юстиції щодо виконання покладених на реєстраційну службу Головного управління юстиції завдань та планів роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

4.5.5.         Подає начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції пропозиції щодо структури Відділу, щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Відділу;

4.5.6.         Подає на затвердження начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції проект положення про Відділ;

4.5.7.         Затверджує посадові інструкції заступника начальника Відділу, головного та провідного спеціаліста Відділу

4.5.8.         Подає начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції пропозиції до проекту штатного розпису та кошторису на утримання Відділу;

4.5.9.         Подає начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції пропозиції до кошторисів реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції в частині державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

4.5.10.     Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.6.      У разі відсутності начальника Відділу його заміщує заступник, а в разі відсутності посади заступника – головний спеціаліст Відділу.

5.                Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

5.1.      Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами реєстраційної служби Головного управління юстиції, структурними підрозділами Головного управління юстиції на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Відділом, реєстраційною службою Головного управління юстиції і Укрдержреєстром.

 

 

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Головному управлінню юстиції у Житомирській області

Copyright © 2008 Веб студія SEOTM Створення сайту, розробка сайту